A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malta - Trojměstí - Průvodce

Z jedné strany vybíhá k Vallettě výběžek Sliemy, z té druhé u Grand Harbor (Velký přístav) jsou to poloostrůvky, na kterých se rozprostírají dohromady čtyři městečka - Senglea, Cospicua, Vittoriosa a Kalkara.

Jsou to opevněná města, která, ačkoliv byla hodně bombardovaná během druhé světové války, se mohou pochlubit mnoha historickými památkami.

Senglea

Právě SENGLEA válku odnesla asi nejvíce. Město nese jméno velmistra, který dal v roce 1551 vybudovat jeho hradby- Claudia de la Sengle. Předtím toto místo sloužilo jako lovecký areál a dodnes je známo i jeho původní jméno Isla.

Je zde možno navštívit Kostel Panny Marie, který se může pochlubit sochou Spasitele Ježíše Krista. V centru stojí další socha s názvem Marie, matka Ježíšova, která byla vztyčena během moru. Obyvatelé tímto aktem chtěli poděkovat za to, že se mor Senglee, jakožto jedinému městu, vyhnul. Za nahlédnutí stojí také Kostel svatého Filipa. Úplně na konci poloostrova najdete zahradu Safe Haven Garden, která nabízí úžasný pohled na moře, přístav a panorama Valletty. Pobřeží podél Senglei není moc lákavé vzhledem k tomu, že se tam neustále provádí různé práce na lodích. Výhled kazí jeřáby a klid narušuje hluk jejich pohybů. Mnoho obyvatel pracuje v suchých docích ve French Creek.

Cospicua

je největším z měst Trojměstí. Leží na mysu mezi zátokami Dockyard a French Creek, těsně u měst Senglea a Vittoriosa. Bylo vystavěno v první polovině 18. století a dnes má přes pět tisíc obyvatel. Cospicua není původním jménem, tím je totiž Bormla nebo také Cottonera. Dnes to je spíše průmyslové město, ve kterém je ale k vidění Cottonerova linie (Cottonera Lines), kterou dal v 17. století vystavit velmistr Nicolas Cottoner. Masivní obranné hradby se táhnou od zátoky Kalkara Creek až k French Creek a v jejich průběhu se tyčí pět bran. Z té prostřední na nás shlíží sám velmistr v kamenné podobě.

Vittoriosa

Třetím z měst Trojměstí je Vittoriosa, původně jmenována Birgu. Byla postavena kolem pevnosti St. Angelo na samém konci poloostrova. Tato pevnost sehrála důležitou strategickou roli při velkém obléhání Malty v roce 1565. Pevnost je možno neoficiálně navštívit, stačí mít jen tu drzost do ní vlézt, když je zrovna hlavní brána otevřena. Dnes je stavení polorozpadlé, ale můžeme zde kromě opuštěných obydlí vidět ještě nějaké ty zbytky kanonů a zvonici.

Vittoriosa je jedním z nejznámějších maltských měst možná také proto, že je to bývalé hlavní město, a to díky Rytířům řádu svatého Jana, kteří se zde v roce 1530 usadili. Město jim totiž vyhovovalo z námořního hlediska více než tehdejší hlavní město Mdina. Rytíři sídlili ve Vittoriose až do roku 1575, kdy se přemístili do Valletty. Dodnes ale město nese jejich stopy-pro potřeby rytířů tu bylo vystaveno plno hostinců, ale také nemocnice. Ulice jsou dodnes klikaté a neuspořádané a hlavně vybízející k romantickým procházkám.

Chloubou je Kostel svatého Vavřince z poloviny 16. století, který se pyšní devíti oltáři a malbami mattiy Pretiho. U kostela je malý park s Památníkem svobody (Freedom monument) znázorňující posledního britského vojáka, jak nastupuje roku 1979 na loď a opouští ostrovy právě na tomto poloostrově. Britové ve městě postavili mimo jiné také námořní pekárnu, v níž dnes sídlí Národní námořní muzeum (National Maritime Museum). V muzeu jsou k vidění předměty, které se našly v maltských vodách, námořní předměty a pomůcky včetně učebnic a část muzea je věnována také maltským tradičním řemeslům.

Ve Vittoriose se každé úterý koná velký trh, kde seženete ledacos. Hlavním zbožím jsou potraviny a oblečení a vše je opravdu levné. Neváhejte ale smlouvat, někdy se to vyplatí!

Sliema

Nachází se kousek od Valletty a hned na Sliemu navazuje St. Julians a Paceville. Ani nepoznáte, že jste už „vyšli“ z jednoho do druhého. Tato tři města, nebo spíše městečka, jsou centrem všeho dění na Maltě. Právě sem jezdí nejvíce turistů, kde je nejvíce hotelů a tady také tráví léto ve svých letních sídlech samotní Malťané. Lokalita je ideální: u moře a nedaleko od Valletty. Je tu plno restaurací, barů a atrakcí pro turisty. Turistická atmosféra je nejvíce znát na začátku Sliemy, když jedeme směrem od Valletty - na rušné ulici, kde na sebe navazuje jeden hotel za druhým s výhledy přímo na moře - The Strand. Zde se naskýtá i plno příležitostí k nákupům.

Autobusy většinou jezdí podél pobřeží, které je lemované několika zastávkami. Jsou to autobusy s čísly začínajícími na 6. V podvečer ale mnoho lidí zvolí místo autobusu procházku po promenádě, která se táhne podél pobřeží až k Paceville. Projdete tak nejdřív Sliemu, plynule přejdete do St. Julian's, až se v zátoce jménem Balluta bay dostanete k diskotékovému centru Paceville.
Ke koupání v moři se v této oblasti možnosti naskýtají, ale rozhodně to není to nejlepší koupání, jaké na Maltě můžete zažít.

Na Maltě je jen několik písečných pláží , ve Sliemě takové zrovna nejsou. Zde to vypadá spíše jako na koupališti - leží se na placatých kamenech a do vody se leze po žebříku. Kdo ale nelpí na typické podobě své dovolené, myslím si, že toto také postačí. Navíc je to praktické - nemáte potom všude ten zatracený písek. Navíc v kamenech jsou vydloubané malé bazénky, do kterých při přílivu nateče mořská voda, sluníčko ji pak ohřeje a jsou to takové přírodní lázně. Koupat se dá například u restaurace Surfside nebo také v balluta bay - ale pozor, tato zátoka bývá dosti špinavá a večer se u ní procházejí krysy, takže se tam koupou jenom otrlí lidé.

Doporučuji ale zajít také do vnitra Sliemy, čím víc budete stoupat od moře, tím míň budete potkávat turistů a tím víc zajímavých věcí můžete vidět. Už jenom to, že potkáte klidně si žijící Malťany, jak nakupují u souseda v krámku nebo jak v podvečer vysedávají po skupinkách přede dveřmi svých bytů a vypráví si historky. Dobrým nápadem je třeba si projít ulici Manuel Dimech, která vede z The Strand až k Balluta bay.

Pohled na Sliemu shora
Pohled na Sliemu shora
Ulice manuel Dimech street ve Sliemě
Ulice manuel Dimech street ve Sliemě
Slavnostní průvod u příležitosti festy
Slavnostní průvod u příležitosti festy
Značení ulic
Značení ulic
Sliema (nahrál: Radka Mihulova)
Sliema
Sliema (nahrál: Radka Mihulova)
Sliema
Benzínová pumpa ve Sliemě (nahrál: Radka Mihulova)
Benzínová pumpa ve Sliemě
Sliema (nahrál: Radka Mihulova)
Sliema
Sliema (nahrál: Radka Mihulova)
Sliema

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA