A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malta - Průvodce

(5000-218 př.n.l.)

Malta je položená na podmořském hřbetu, který se táhne od Sicílie k severní Africe. Na začátku byla Malta pod vodou. Tektonické vlivy ale způsobily pohyb a uzavírání se Gibraltaru a vytlačily tento hřbet nahoru, čímž se dostala mořská hladina níž a Malta se ocitla „na suchu“. Některé jeskyně na Maltě odhalily jak sloní kosti, pozůstatky hrochů a jiných velkých afrických zvířat, tak stopy po evropských zvířatech.

Civilizace na Maltě se objevuje hodně dlouho předtím, než se historie vůbec začala zaznamenávat. První osadníci na ostrovy připluli kolem roku 5200 př.n.l. a byli to pravděpodobně farmáři, rybáři a podle všeho i lovci ze Sicílie. Tito první obyvatelé s sebou přivezli pšenici a domácí zvířata. Žili v jeskyních a během století se dostávali do kontaktu s ostatními kulturami, které je také ovlivnily, o čemž svědčí obrázky a různé barvy na miskách a hrncích. Archeologové spekulují, že to bylo právě v době prvotního osídlení, kdy Malta přišla o všechny původní lesy.

Trvalo téměř celé další tisíciletí, než došlo k nějakému podstatnému kulturnímu rozvoji. To si pak ale Malta vynahradila velkým rozkvětem společnosti s vysokou úrovní stavitelství a rozvinutými pohřebními rituály. Zebbugská fáze megalitického období (4100-3800 př.n.l.) je toho důkazem. Přinesla rozvoj církevních staveb, které znovu spatřily světlo světa ve 20. století, kdy byly vykopány a zpřístupněny veřejnosti až do dneška. Některé architektonické formy si můžete prohlédnout v kamenných chrámech, jako je třeba Hagar Qim na Maltě nebo Ggantija na Gozu.
Jedno z nejvýznačnějších období maltské historie bylo „Období chrámů“, které počítáme od roku 3600 př.n.l. do 2500 př.n.l. Významnost se tomuto období přikládá hlavně kvůli maltským prehistorickým chrámům, které jsou nejstaršími stojícími budovami na světě. Hodně jich je ve tvaru půlkruhových místností spojených ve středu. Předpokládá se, že to mohlo značit hlavu, ruce a nohy boha. Jedním z důvodů je také to, že nejběžnější sochou nalezenou v těchto chrámech byla tlustá žena-symbol plodnosti. Mezi nejskvostnější prehistorické stavby patří Tarxienské chrámy. Na údajně primitivní společnost to jsou fantastická stavební díla. Neví se, proč pak náhle stavby chrámů skončily, ale může to být kvůli invazi, moru nebo problémům s přelidněním.

Po Období chrámů přišla Doba bronzová. Z tohoto období se dochovalo hodně pozůstatků různých osídlení a vesniček. Nejzajímavějším z vynálezů jsou paralelně vyryté kanály do kamenů, často se se vzdáleností rozšiřující a přitom zachovávající přesnou linii. Není znám přesný způsob použití těchto kanálků, ale jednou z možností je, že tyto kanálky sloužily tažnému dobytku a jezdily v nich vozíky, které táhl dobytek. Zabraňovalo to zvířatům, aby se zaběhla, a zároveň se vozík v kanálku sám směroval do cesty.

Společnost, která toto vybudovala, pravděpodobně vymřela. V roce 1000 př.n.l. pak Maltu kolonizovali Féničané. Ostrovy využívaly jako základnu ke své expanzi a rozvoji obchodu ve Středomoří.. Mimo jiné také založili v severoafrickém Kartágu kolonii, která velmi dobře prosperovala. V osmém století před Kristem se údajně na ostrovech vyskytovala řecká kolonie zvaná Melite, ž čehož se poté mohlo vyvinout jméno Malta.

Kartágo a Řím

V roce 400 př.n.l. se Malta dostala pod nadvládu Kartága, které pak svedlo boj o moc s Římem, který se začal roztahovat na jih. Jednalo se o tři Punské války, které proběhly v letech 264 až 146 př.n.l., ze kterých nakonec vyšel Řím vítězně. Římu také byla nakonec Malta roku 218 př.n.l podrobena. Římané zabrali hlavní město kartáginských vládců, které bylo v místech dnešní Mdiny.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA

Články odjinud