A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malta - Průvodce

Podle dat z roku 2006 na Maltě žije 400 214 obyvatel…

…z čehož tvoří 69,1% lidé ve věku 15-64. Populace starší nad 65 let je 13,7 procent a naopak těch do 15 let je 17,2 procent, což je docela pozitivní vzhledem ke kontinuální obnově obyvatelstva, které ročně roste tempem 0,42 %. Průměrný věk Malťanů je tedy 38,7 let, ženy jsou v průměru o 3 roky mladší než muži.

Se svými víc než 400 000 obyvateli je Malta jednou ze zemí s největší hustotou osídlení na světě. Na kilometru čtverečním bydlí víc než 1160 obyvatel.

Jací jsou Malťané?

Malťané byli na ostrově vždycky trochu izolovaní a jako malý stát trpí komplexem podřazeného na mezinárodní úrovni. O to víc jsou tedy hrdí na svůj původ a dávají to najevo. Neznamená to ale, že by byli nepříjemní k cizincům. Hlavně mladá generace je přívětivá k cizím národům. Starší je tradičně konzervativnější. Ačkoliv ale Maltu živí cestovní ruch, obyvatelstvo nevynakládá moc úsilí na komunikaci s turisty. Ono se někdy není čemu divit. Představte si situaci řidiče autobusu, který celý den jezdí na rozpálených silnicích. Přijede na zastávku do Paceville - místo mladých turistů, ještě skoro dětí, kteří na Maltu přijeli na jazykový kurz. Ti, ještě než stačí zastavit, na něj pokřikují a chovají se jako hulváti. Toto se mi přesně stalo, seděla jsem v autobuse. A co udělal řidič? Nezastavil a jel dál. Mladí byli chvíli v šoku a pak začali zase nadávat…i když si myslím, že by Malťané mohli být k turistům přívětivější, úplně tomu řidiči rozumím, když se vžiji do jeho situace. Je ve své zemi a lidé, jejichž peníze sice přispějí velkým podílem na HDP země, se tu chovají jako v ZOO…

Vstup do EU

Se vstupem do EU se Malta určitě více otevřela cizincům, mnoho mladých vyráží do světa a snaží se využít členství v Evropské unii. Hodně místních ale zastává názor, že vstup do EU Maltě nepomohl, ale akorát jí ublížil. Proč? Protože si myslí, že EU Maltě dostatečně nepomáhá v problémech, které se sice dějí na Maltě, ale mají dopad na celou Evropu. Příkladem je třeba problém přívalu nelegálních imigrantů. V letních měsících skoro každý den připlouvají k maltským břehům nelegální imigranti z Afriky. Hodně Malťanů se bojí ztráty své identity vlivem růstu počtu těchto imigrantů. Navíc tito imigranti nechtějí na Maltě zůstat a zároveň nemohou pokračovat dál do Evropy. Je třeba si také uvědomit, že tito lidé utíkají z Afriky ze zemí zmítaných civilními válkami. Během léta se některé země uvolily a přijaly určitý počet imigrantů, tím ulehčily situaci Maltě. Problém ale není zdaleka vyřešen.

Malťané jsou lidé Středozemního moře a hýří pořádným temperamentem. Umí se bavit a rádi se scházejí a navazují nové známosti. Často se chovají bezprostředně a upřímně.

Co se týče fyzického vzhledu maltského obyvatelstva, mužská část populace bývá menšího vzrůstu a často trochu buclatější postavy díky vydatné stravě. Naopak mladé ženy jsou někdy až moc hubené a samozřejmě, že všichni jsou od sluníčka snědí.

Největší množství Malťanů se schází u příležitosti festy
Největší množství Malťanů se schází u příležitosti festy

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA