A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malta - Průvodce

(1530-1798)

Dalším důležitým mezníkem maltské historie je příchod křižáckých Rytířů řádu sv. Jana roku 1530. Tito rytíři měli svou základnu na řeckém ostrově Rhodos. V té době ale ve Středomoří vládl sultán osmanských Turků-Suliman Nádherný. Ten roku 1522-1523 Rhodos napadl a rytíře velkoryse nepobil, ale vyhnal. Římský císař Karel V. tomuto řádu rytířů pak nabídl Maltu jako novou základnu.
Rytíři na Maltě osídlili Birgu (dnešní Vittoriosa) a poloostrov Sengleu. Tehdejší hlavní město Mdina, které se nachází ve vnitrozemí, začalo ztrácet na důležitosti a rytíři se zaměřili na oblast Grand Harbor (Velký přístav) a začalo se se stavbou Valletty. Důležitou roli ve stavebním plánu hrálo opevnění, které lemuje Vallettu a mělo ji chránit před útoky tehdy silných a mocných Turků, kteří pak o Maltu marně usilovali.

Roku 1561 na Maltu dorazili španělští inkvizitoři a Vallettu, pojmenovanou po Jeanu Parisot de la Vallette, uznali.
Maltští rytíři ale neměli svůj klid ani poté. Maltu totiž začali ohrožovat afričtí piráti pod vedením jistého Draguta. Roku 1546 tito piráti vyplenili Gozo a pak se spojili s Turky, což neznamenalo nic dobrého pro rytíře řádu svatého Jana.
Roku 1565 došlo k velkému obléhání Malty Turky. Nejdříve se tento boj pro Maltu zdál předem prohraným, ale nikdo se nevzdával. Rytíři bojovali dál, ačkoliv jich každým dnem rapidně ubývalo, Maltu zmítaly různé nemoci a trpělo samozřejmě i civilní obyvatelstvo. Turci na tom ale také nebyli dvakrát dobře a ještě víc se jím přitížilo, když se pak Maltě dostalo pomoci v podobě vojáků ze Sicílie. Turci se zalekli z dálky početně vypadajícího vojstva a stáhli se. Od té doby to šlo s Turky už jen dolů.

Malta se pak zalíbila pro svou pozici samotnému Napoleonovi. Možná také ze strachu, že by Maltu ovládli jeho nepřátelé, se ji snažil získat sám. Roku 1789 připlul Napoleon na Maltu a pod záminkou, že potřebuje doplnit zásoby, byl vpuštěn s loděmi do přístavu. Hned na to se na své hostitele obrátil útokem a nařídil rytířům opustit ostrov. Ti už neměli sílu dále bojovat a bez odporu Maltu opustili.

Malta byla poté dva roky pod nadvládou Francie, což pro ni ani pro církev nebylo příznivé. Z tohoto důvodu se také Malťané vzbouřili, a protože to bylo zrovna v době, kdy Napoleon ve svých bitvách prohrával s Angličany, byl tento pokus úspěšný.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA

Články odjinud