A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malta - Průvodce

(1800-1964)

Británie byla tedy dalším, kdo se zmocnil Malty. Ostrovy sice dle Smlouvy z Amiens měly být navráceny rytířům řádu svatého Jana, ale ti to z důvodu nesouhlasu Malťanů odmítli. Britové se tedy ujali vlády a správcem byl jmenován Sir Alexander John Ball. Vláda Britů byla oficiálně potvrzena Pařížskou smlouvou z roku 1814 a následně ještě doložena Vídeňským kongresem. Britové Maltu využili jako námořní základnu, což jim po ztrátě Menorky přišlo víc než vhod.

Pod nadvládou Britů Malta začala pomalu vzkvétat, nové zavlažovací systémy znamenaly větší úrodu i zaměstnanost, stavby nových přístavů zlepšovaly pozici Malty na mezinárodní úrovni, což bylo důležité hlavně po otevření Suezského průplavu roku 1869. V té době se zvýšil počet obchodních lodí ve Středozemním moři a Velký přístav (Grand Harbor) se stal jedním z nejdůležitějších přístavů v této oblasti.

Roku 1833 se začalo se stavbou Dómu v Mostě (foto 146, Kostel Nanebevzetí Panny Marie), který je dodnes obdivován mnoha turisty. O 80 let později napsal Dum Karm svou první báseň v maltštině a v roce 1934 byla angličtina a maltština prohlášena úředními jazyky Malty. To už bylo v období, kdy Malta pomalu začala získávat svou nezávislost, po které její obyvatelstvo tak toužilo.

Změny přinesla již ústava z roku 1921, kdy Malťané převzali pod svou správu vnitřní záležitosti a Britové mohli uplatňovat svou moc pouze navenek v zahraniční politice. V tomto období také vznikly první maltské odbory pod jménem The Malta union of teachers (Maltské společenství učitelů). Tohoto stejného roku se konal také první maltský parlament, kde byl zvolen premiérem Joseph Howard. Rok 1923 přinesl Maltě její vlastní hymnu „Innu Malti“.

Malta se během první světové války přímo nezúčastnila bojů, ale byla známa pod přezdívkou „Zdravotní sestra Sředozemí“.
Během druhé světové války už ani Malta neunikla hrůznému osudu. Ostrovy byly důležitým strategickým bodem Spojenců, kteří odsud mohli jednoduše ohrožovat Itálii a kteří zde také blokovali zásobovací cesty Němců a Italů s Afrikou. Desátého června roku 1940 byla Malta poprvé devastována italskými nálety. Toto pokračovalo během celého roku 1941, lidé žili v bídě a hladu. Pak ale přišla pomoc z Británie a Malta byl zachráněna. Za statečnost a odvahu byl Maltě udělen Svatojiřský kříž jako nejvyšší britské vyznamenání za občanskou statečnost. Dnes tento kříž můžeme vidět na státní vlajce Malty.

Po válce Britové pomohli Maltě s přepracováním ústavy, která vedla k mnoha reformám. I když s obtížemi, Britové nakonec předali Maltě všechny pravomoci a ta se stala 21. září 1964 nezávislým státem.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA