A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malta - Rabat a Mdina - Průvodce

Tato dvě městečka leží na jihozápadě Malty a dostanete se k nim přes Mostu a Naxxar nebo přes Birkirkaru a Attard, z jihu také od vesničky Zebbug a ze západu z Mgarru nebo Bahriji. Jedním slovem se sem dostanete lehce odkudkoliv.

Městečko Mdina je jedno z nejnavštěvovanějších míst Malty. Jeho historie sahá až na samý začátek historie Malty. Mdina je bývalým hlavním městem Malty a možná proto je to takový skvost.
Osídleno bylo již kolem roku 400 př. n. l. a byli to Féničané, kteří postavili kolem města roku 100 př. n. l. hradby a pojmenovali ho Maleth. Poté za nadvlády Říma bylo město známé pod názvem Melita. Římané zde postavili Palác a umístili sem sídlo tehdejší vlády.
Za Arabů se město jmenovalo Medina a po tom, co se stala hlavním městem Valletta, se mu říkalo Citta\' Vecchia (Staré město). Avšak nejvýstižnějším názvem je nejspíše Citta\' Notabile (Šlechtické město). Tento název pochází ze středověku, kdy toto místo bylo domovem mnoha šlechticů a jejich potomků z normanských krajin, Španělska či Sicílie.

Dnes je Mdina až na turisty klidným městečkem, přezdívaným Tiché město (Silent City). Dovnitř se dostaneme přes můstek bránou a hned nás ohromí jedinečná atmosféra středověku smíchaného s barokem. Roztomilé uličky probíhají celým městem, a když se jimi necháme vést, dojdeme nakonec až k vyhlídce na hradbách Citadely, odkud se nám naskýtá krásný pohled na neobydlenou část Malty a také…nějaké ty silnice…tohle místo ale poslouží k odpolednímu odpočinku nejen turistům, ale i místním, kteří se tu s vámi rádi dají do řeči.

Ve Mdině, městě, které bylo po staletí střediskem moci, najdeme mnoho památek. Hned u hlavní brány se tyčí věž Torre dello Standardo, která byla postavena roku 1750 jako věž pozorovací. V případě útoku nepřátel tak obyvatelstvo bylo včas varováno. Dnes je to už jen policejní stanice. Po průchodu hlavní bránou pokračujte cestou doleva, kde narazíte na Kapli svaté Agáty. Tento kostel spatřil světlo světa v roce 1417 a poté v roce 1694 byl přestavěn Lorenzem Gafou. Zasvěcen je svaté Agátě, která prý na Maltě našla úkryt před pronásledováním římského vládce Decia ( 249 n. l.). Agáta je spolu se svatým Pavlem a svatým Publiem svatou patronkou Mdiny.

Po levé straně naproti kostelu stojí Casa Inguanez, dům, kde sídlila nejstarší šlechtická rodina na Maltě - Inguanez.

Po pár dalších krocích narazíte na Kostel svatého Benedikta z roku 1418. Zde si nenechte ujít oltář slavného autora Mattii Pretiho, který jakožto člen řádu mohl být pohřben v katedrále ve Vallettě.
V ulici jménem Mesquita street se můžeme zúčastnit atrakce The Mdina Experience (mnohojazyčná show), kde nás 750 slidů bude informovat o historii Mdiny, o štěstích a neštěstích, které město potkalo o jejím obyvatelstvu a panovnících. Seance trvá 25 minut a už u odbočky do ulice vás na atrakci upozorní dobově oblečená slečna, která tam rozdává letáky a láká turisty.

Vilengaignon street nás dovede až na Náměstí svatého Pavla, které je hlavním náměstím Mdiny. Na tomto místě kromě slavné katedrály, o které se dozvíme více později, spatříme také Banca Giuratale, dům, ve kterém se během francouzské okupace scházelo Národní shromáždění. To zde zvolilo komisi, která poté vyjednávala spolupráci s Lordem Nelsonem proti Francii.

Pokračujte za náměstím stále rovně a po pár minutách bude na levé straně ulice vidět karmelitánský kostel Carmelite Church), který se stavěl v letech 1630 až 1690 dle návrhu Francesca Sammuta. Hlavními malíři, jejichž díla kostel zdobí, jsou Stefano Erardi a Michele Bellanti. Právě na tomto místě došlo v září 1798 ke vzpouře Malťanů, když Francie chtěla kostel vykrást. Ozdobou tohoto kostela je rohová socha Madony s Ježíškem.

Hned naproti kostelu stojí čtvrtá z audiovizuálních atrakcí - Středověké dobrodružství (Mediaeval Times Adventure), kde se prochází tzv. časovým tunelem s 15 živými scénami.
Další kroky nás zavedou k Palazzo Falzon známým také jako Normanský dům, který pochází z roku 1495. Byl to velmistr L'Isle Adam, který zde při své první návštěvě Mdiny spal po dobu osmi nocí. Dům je přístupný veřejnosti, která zde může nahlédnout do života obyvatel Mdiny v dobách, které už jsou dávno za námi.

Pak už vás čeká jen odpočinek, protože dojdete na náměstí Bastion Square, kde můžeme z vyhlídky pozorovat maltskou krajinu. Po pravé straně zahlédnete kopuli rotundy v Mostě z roku 1860. Po krátkém relaxu se vydejte uličkou Bastion street zpět do vnitra města, až na Náměstí svatého Pavla, kde si můžete konečně prohlédnout katedrálu svatého Pavla (Cathedral of st. Paul)(foto 10). Tato katedrála byla údajně vybudovaná na místě, kde svatý Pavel roku 60 n. l. obrátil na křesťanskou víru tehdejšího římského místodržícího Publia. Na místě byl původně od 4. století n. l. malý kostel, který byl za vlády hraběte Rogera roku 1090 rozšířen, a jeho originální dveře z roku 900 můžeme v katedrále vidět dodnes. Zemětřesení roku 1693 zapříčinilo, že byl kostel kompletně přestavěn. Stavba se odvíjela od návrhů architekta Lorenza Gafy. Toto mistrovské dílo uvnitř skrývá mramorovou křtitelnici a dlažbu z mramorových náhrobků. Za jižní stranou katedrály stojí majestátní barokní budova z roku 1729, kterou hlídají dva obři z kamene, kteří podpírají zdobený balkon. V této budově sídlil původně kněžský seminář, dnes to je ale místo Muzea katedrály (Cathedral musem), kde můžeme obdivovat středověké předměty, rukopisy a papežské buly, které byly Maltě uděleny. Muzeum se také pyšní ojedinělou sbírkou mincí a jak říká přímo maltská turistická organizace-navštívit toto muzeum je nutnost.

Při východu z Mdiny si můžete ještě zaskočit do Mdinských kobek (Mdina Dungeons), kde budete mít možnost se seznámit se středověkými praktikami mučení, vymáhání doznání a různých hororů, které se přímo na tomto místě udály. Tuto atrakci nedoporučuji dětem. V paláci přímo v bráně, který nese název Magisterial Palace dnes sídlí Muzeum přírodních dějin (Natural History Museum), kde nám osvětlí geologický vývoj maltských ostrovů a ukáží různé zkameněliny, faunu a flóru z tohoto prostředí. Tento palác dal vybudovat velmistr Moneole de Vilhena v 18. století. Palác nese prvky francouzského baroka a sloužil jako sídlo Komuny - místního správního shromáždění.

RABAT - přilehlé město k Mdině vzniklo jako její sourozenec krátce po ní. Původně zemědělské město leží na skvělém místo, obklopeno ze všech stran úrodnou krajinou. V historii sloužilo také jako mdinské tržiště a oproti svému sousedu je daleko hlučnější. Při srovnání se Sliemou a St. Julians si tu ale určitě odpočinete. U mdinských hradeb byly roku 1881 na místě muslimského pohřebiště objeveny pozůstatky římského domu, na jehož místě byla roku 1924 postavena nová budova, kde dnes sídlí Muzeum římských památek. Často se tomuto domu neprávem říká Villa. V muzeu je veřejnosti vysvětlována historie Římanů na Maltě s doprovodem exponátů. Trosky vily pod domem jsou tvořeny mozaikou a nebylo s nimi nijak hýbáno - dům je takovým jejich přístřeším. Mozaiky jsou tak drobné, že si nevšimneme přechodů barev a tím je docíleno stínování.

Na Parish Square stojí Kostel svatého Pavla, který pochází z roku 1572. V 17. století byl ještě rozšířen a dodělán. Oltářní malby pocházejí z rukou Mattii Pretiho. U kostela se nachází Jeskyně svatého Pavla, kam se svatý Pavel uchýlil po ztroskotání na Maltě. Toto aspoň tvrdí spisy svatého Lukáše. Obě komůrky jeskyně mají co nabídnout. V jedné stojí socha svatého Pavla, kterou daroval velmistr Pint. A co je v druhé? To se nechte překvapit! Poblíž stojí dvě kapličky zasvěcené sv. Petrovi a sv. Pavlovi a roku 1990 je navštívil papež Jan Pavel II. V Rabatu toho v podzemí je k vidění ještě daleko víc. Za jeskyní se nachází bývalá křesťanská pohřebiště, dnes Katakomby sv. Pavla (St. Paul's Catacombs). Několik chodeb ukrývá hrobky ze 4. a 5. století a jsou největšími na Maltě. Naproti stojí Katakomby svaté Agáty (St. Agatha catacombs), kde se prý svatí schovávali před římským útlakem. Najdeme tu také fresky z 11. století. U katakomb stojí malá kaplička St. Agatha Chapel.

V Raatu lze v letních měsících sledovat tradiční koňské závody a k tomu si neváhejte zakousnout tradiční Pastizzi z Pasttizerie u parkoviště, zvláště to s rybí příchutí.

Mdina
Mdina
Pohled na Maltu z mdinské citadely
Pohled na Maltu z mdinské citadely
Katedrála svatého Pavla
Katedrála svatého Pavla
Kostel svatého Pavla
Kostel svatého Pavla
Mdina - Vánoce
Mdina - Vánoce
Mdina
Mdina
Mdina
Mdina

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11

Články odjinud