A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malta - Ostrov Gozo - Průvodce

Ostrovy Gozo a Comino

Gozo je s rozlohou 67 km2 druhým největším z maltských ostrovů. Je ve tvaru oválu a nejdelší vzdáleností je 14 km. Nejvyšším místem ostrove je kopec Tacdbiegi u vesničky San Lawrenz o výšce 190 m.n.m.

Slovo gozo znamená v kastilštině radost. Tento název dali ostrovu Aragonci ve 13. století. Tento nápad prý vzešel z latinského „Fertilis ab undis caput iffero“, což znamená ve volném překladu úrodná země vykukující z moře. V maltštině se ostrov jmenuje Ghawdex, který tu zanechali Arabové.

Gozo je od Malty vzdáleno 5 km a navzdory tak blízké poloze je trošku jiné. Na první pohled se zdá trochu zelenější, což je zapříčiněno odlišnou strukturou půdy - větší množství jílu zabraňuje rychlému klesání vody, a tak se stává půda úrodnější. Dalším rozdílem je také menší množství ošklivých staveb, než jsou v ostatních částech Malty.

Hlavním městem Goza je Viktoria. Toto město se jmenuje podle královny Viktorie.

Na ostrově dnes žije asi 31 000 obyvatel, z toho asi 6, 5 tisíce ve Victorii zvané také Rabat. Gotizánci, obyvatelé Goza, drží pevně pospolu a uchovávají si svou identitu v rámci Malty. To dokazuje také to, že Gozo jako jediný z maltských regionů má svého ministra, který má ostrov na starosti.

Na Gozo se z Malty dostaneme trajektem, který z Cirkewwy na západě ostrova odplouvá co 45 minut. Po 20 minutách loď zakotví v malém gozitánském přímořském městečku Mgarr. Odsud pak jezdí linkové autobusy do různých částí ostrova. Autobusová doprava tu ale není tak rozvinutá jako na Maltě. Nicméně se dostanete do hlavních měst.

Na Gozo se lze také dostat organizovaně s jednou z několika soukromých společností, u kterých si můžete pronajmout trajekt. Ze Sliemy tam také jezdí jeden trajekt, ale vyjde to mnohem dráž, než když si dojedete do Cirkewwy. Dříve bylo také možné na Maltu doletět helikoptérou. Služba byla ale po privatizaci zrušena.

Gozo nebylo obydleno až do 5000 př. n. l., kdy na ostrov přijeli s největší pravděpodobností obyvatelé Sicílie. Poté na Gozo přitáhli Turci. Vydrancovali to tam a podmanili si místní obyvatelstvo, které pak odvezli do Libye. Nadále se historie Goza vyvíjí v souladu s historií Malty. Jedinou odlišností byla krátká doba autonomie Goza, kterou ostrovu přidělil Napoleon v období od 28. října 1798 do 5. září 1800.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA