A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malta - Letoviska na ostrove Gozo - Průvodce

Letoviska na ostrově Gozo

Mgarr

přístav, kterým turisté přicházejí na ostrov. Jedná se několik domů lemujících svah u pobřeží včetně banky a kaváren. Není tu nic zvláštního k vidění, ale i tak už od začátku návštěvy Goza zde pocítíme charakteristickou atmosféru. U výstupu z trajektu se hromadí auta a autobusy a vše se rozjíždí do vnitrozemí. Nejvíc aut směřuje do Viktorie. Za přístavem pro trajekty se skrývá rybářský přístav a zimní útočiště malých loděk, které tu jejich majitelé zaparkovali, čekajíce zase na další léto.

Xewkija

zde můžeme vidět větrný mlýn ve tvaru osmiúhelníku postaveného podle osmi světových stran a osmi hlavních větrů. Zajímavější k vidění je ještě malý pěkný kostel, jehož kupole je třetí největší na světě po té Svatého Petra v Římě (Vatikáně). Kostel nechali postavit místní lidé sami z veřejných sbírek a zasvětili ho sv. Janu Křtiteli. Stavit se začal v roce 1951 a vysvěcen byl až po 25 letech. Samotná kupole je 74 metrů vysoká a váží 45 000 tun!

Victoria

nedaleko Xewkije leží toto hlavní gozitánské město v centru všeho dění, ve středu ostrova. Známé také jako Rabat, což v překladu znamená předměstí, protože toto město vyrostlo vedle Citadely a bylo to něco jako její mladší bratr. V roce 1897 dostalo město od Britů jméno Victoria, na počest 25. výročí od nástupu královny Viktorie na trůn. Je to centrum služeb, místem školy, nemocnice a administrativy.

Centrem města je náměstí Pjazza Indipendenza, známé také jako It-Tokk. Na západní straně náměstí se tyčí kulatá budova Banco Guiratale, postavena v letech 1733-38. Původně sídlo městské rady, dnes v ní sídli Victoria ocal Council s turistickou informační kanceláří. Na náměstí najdete také malé kavárničky s terasami a každé dopoledne se tu konají trhy. Podobně jako ve Vallettě, je Republic street hlavní ulicí také Viktorie. Je lemována plno malými obchůdky, bary, restauracemi, policejní stanicí, divadly a bankami. Hned za náměstím je staré město. Můžeme se tam projít úzkými uličkami, kde potkáte spousty místního obyvatelstva. U domů vysedávající a hrající se děti nebo babičky vyrábějící typické krajky vás jistě zaujmou. Směrem na jih od náměstí narazíte na baziliku sv. Jiří (Basilica of St. George), která je celá pokrytá mramorem. Původní bazilika byla zničena v 17. století při zemětřesení. Dnes je hlavním exponátem v bazilice do dřeva vyřezávaná socha svatého Jiří z roku 1838.

Ulicí naproti informačního centra dojdete k Citadele. Po cestě ještě můžeme zhlédnout film o Gozu v komplexu divadla a kina jménem Citadela (Citadel Theatre/Cinema). 25 minutový film Gozo 360° nás zavede do všech vídaných a nevídaných koutů ostrova.
K Citadele dojdeme prudkým kopcem, za co ale budeme patřičně odměněni. Samotná citadela pochází z 8. století, ale je mnohem menší než ta ve Mdině. Postavili ji Arabové a sloužila jak jinak než k obraně. Škody na ní napáchali nájezdy Turků v roce 1551 a poté také zemětřesení v roce 1693. Kostel a některé budovy správy byly postaveny znovu, ale i tak zůstala velká část citadely v troskách. Uvnitř žije méně než 10 obyvatel, ale přes den je tu kvůli turistům dost rušno. Pokud toužíte po prožitku o samotě, zajděte sem včasně ráno nebo až navečer.

Nejpůsobivější stavbou je katedrála Panny Marie (St. Mary's Cathedral). Na její podobě se podepsal architekt Gafa, který postavil mimo jiné také katedrálu Svatého Pavla v Mdině. Projekt byl vytvořen brzy po zemětřesení, ale kvůli nedostatku peněz nemohl být uskutečněn tak, jak původně vypadal-na kopuli se prostě už nedostalo. Byl to italský umělec Antonio Emanuele, kdo byl roku 1732 na Gozo pozván, aby katedrálu vyzdobil stropními malbami. Je možné navštívit Muzeum katedrály (Cathedral museum), které se nachází v bývalé sakristii na oční straně stavby. Mezi exponáty patří zlaté a stříbrné předměty z pokladnice katedrály, modlitební knížky, roucha a další předměty.

U náměstí u katedrály stojí ještě dvě další významné budovy. Je to Chapter's Hall (starý církevní tribunál z roku 1496) a Soudní dvůr (Courts of Justice), který býval místodržitelským palácem. Když se budova na začátku 18. století začala stavět, byl Wignacourt zrovna v úřadu velmistra. Proto také můžeme vidět jeho štít s erbem na fasádě domu.

Ve Viktorii můžeme navštívit Archeologické muzeum ostrova Gozo (Gozo Archaeological Museum), kde jsou vystaveny předměty z celé dlouhé historie Goza, například sochy ženských postav. Muzeum se nachází v budově z 16. století jménem Bondi's Palace, kde se dřív scházela rada Goza. V posledních letech dochází k obnově interiéru citadely, a tak zde vzniklo třeba Muzeum folkloru (Folklor Muzeum) napravo od katedrály. V tomto muzeu se dozvíme spoustu informací o původním životě Gozitánců, o jejich zemědělských taktikách a výrobě krajek. Dalším muzeem je Muzeum přírodních věd (Natural Sciences Museum) známé svou sbírkou zkamenělin.

San Lawrenz

je dalším z těch trochu známějších městeček na Gozu. Do San Lawrenz vede přímá silnice z Rabatu, po cestě ještě narazíte na sklářskou dílnu Gozo Glass, která je hned nalevo od cesty. V malém obchůdku si tam můžeme zakoupit skleněný suvenýr. Zároveň můžeme asistovat na demonstraci foukání a barvení skla.

Odbočkou doprava stojí za to dojít k Ta'Pinu, což je malebný novorománský kostel, který byl vysvěcen v roce 1931. Jeho historie ale sahá na konec 18. století, kdy se na jeho místě nacházela malá kaplička, ve které jednoho dne jedna venkonvská žena Carmela Grima uslyšela hlas Blahoslavené Panny Marie. Od té doby se na Gozu začaly dít různé zázraky a lidí se rozhodly na místě kapličky postavit kostel. Uspořádali veřejnou sbírku a jejich záměr se jim vyplnil. Původní kaplička byla zaintegrována do nového kostela a papež Pius XI jí v roce 1932 dal status basiliky. Tento příklad nám jasně ukazuje velmi silnou víru Gozitánců. Ještě než se dostanete do San Lawrenz, projdete kolem Crafts Village, která leží hned u nejvyššího kopce Goza- Ta'Dbiegi (190 m.n.m.). Ve Craft Village můžete pozorovat výrobu tradičních krajek a keramiky.

V samotném San Lawrenz stojí za vidění kostel, který byl postaven v letech 1888 až 1897. nenechte se odradit a pokračujte dál až k moři do Dwejra Bay.

Azurové okno

Za odměnu spatříte jedno z nejkrásnějších míst na Gozu - Azure Window (Azurové okno). Jedná se o skalnatý oblouk, který vznikl vlivem eroze na výběžku útesu. Je 80 metrů vysoký a nedaleko něj se dá velmi dobře potápět. Kousek od této krásy leží Vnitrozemní moře (Inland sea), což je v podstatě takové malé jezírko z mořskou vodou, od sluníčka příjemně vyhřátou. Lodičkou vás místní zavezou krátkým skalnatým tunelem do zátoky s výhledem na otevřené moře. Nám se tam dokonce podařilo doplavat, není to vůbec daleko, jedinné nebezpečí, které hrozí, jsou docela silné vlny a proudy, které v přírodním tunelu řádí a také samotné loďky, které by vás mohly přehlédnout…Stojí to ale určitě za to!

Zebbug

toto miniaturní městečko leží severozápadně od Viktorie. Slovo Zebbug znamená „olivy“ a není to náhodou, protože toto město bylo dříve pro tyto plodiny slavné. Olivy se zde pěstovaly a po sklizni se převážely do městečka, které najdeme směrem na jih od Zebbug, ještě před Viktorií-Ghasri. Tam se z olivy vymačkával olej. Už nás asi nepřekvapí, že slovo Ghasri znamená „místo vymačkávání“. Zebbug stojí na kopci, který nám poskytne dechvyrážející výhled na moře s útesy. Druhořadá silnice k nim ostatně také vede, takže pokud na tomto místě máte ještě energii, neváhejte pokračovat v cestě, dostane se vám příjemného osvěžení mořskou vodou.

Marsalforn

patří mezi nejrozvinutější letoviska na Maltě a nachází se mírně na východ od Zebbug. Tato dvě městečka ale nejsou spojena silnicí, dostanete se tam buď cestou z hlavního města a nebo přes městečko Xaghra. V Marsalfornu je postaveno velké množství barů, diskoték a hotelů, ale samozřejmě to nedosahuje takové míry jako na Maltě. Toto přímořské městečko obléhá stejnojmennou zátoku.

Xaghra

tvoří trojúhelník s Viktorií a Marsalforn. Podobně jako Zebbug stojí tato osada na kopci a je odsud pěkný výhled na celý ostrov i mimo něj. Stojí zde také neolitický chrám Ggantijská svatyně (Temple of Ggantija), který je považován za nejstarš samostatně stojící stavbu na světě. Základy byly údajně položeny již v letech 3500 př. n. l. a přišlo se na ně až ve dvacátém století, kdy byly vykopány. Spolu s nimi bylo nalezeno i plno keramických nádob a sošek. Dále v tomto městečku můžeme navštívit Ninuovu jeskyni (Ninu's cave) a Xerriho jeskyni (Xerri's cave), kde jsou k vidění ohromné stalagmity a stalaktity.

Jediná cesta, která z Xaghry vede na sever, vás přivede na místo jménem Ramla Bay, což v překladu znamená „písečná zátoka“. Zátoka se takto nejmenuje nadarmo. Je totiž lemovaná největší písečnou pláží na ostrově. Za jemným pískem sem jezdí nesčetně turistů a trochu to tu připomíná Itálii, akorát ten písek je trochu tmavší. Všude okolo jsou kopce, po kterých sem tam vedou i cestičky. Turistů tam moc nechodí-většina jich už po vydatné koupeli nemá sílu a ani chuť. Proto je dobrý nápad jejich únavy využít a vychutnat si samotu. Pokud ovšem nepotkáte místního domorodce, který tu žije polodivokým životem. Jestliže někoho takového potkáte, s největší pravděpodobností se s ním moc nedomluvíte, nebude totiž umět anglicky a spustí na vás maltsky. Také se může stát, že cesta najednou skončí. Prostě se před vámi objeví dva metry vysoké neprůchodné křoví. Je tu ale krásně…Jednou z cestiček se dostanete do Jeskyně nymfy Kalypso (Calypso's cave), kde prý byl Homérův Oddyseus po sedm let zajat. Zajala ho právě nymfa Kalypso.

Pokud vám koupání v Rambla bay nebude stačit, neváhejte se vydat do dalších zátok jako San Blas Bay nebo Dahlet Qorrot. Vedou tam také silničky, ale už to není tak jednoduché. Horší přístupnost ale vynahradí nedotčená příroda, kterou tu budete moci obdivovat.

Nadur

rychle rostoucí sídlo proslulé karnevalem ležé na východě ostrova, severně od přístavu Mgarr. Téměř každým dnem tu přibývají nová sídla navrátivších se emigrantů, kteří si to tu zvelebují, jak jen to jde.

Xlendi

vesnička položená na jih od Viktorie je tvořen chráněným přístavem s několika malebnými restauracemi a plno lodičkami odpočívajícími na klidném moři. Lidé sem chodí odpočívat nebo se procházet po stezkách, které vedou podél pobřeží po útesech. Vede sem jedna silnička, která jediná tak trochu narušuje krásný pohled do krajiny.

TA' CENC

najdeme na samém jihu Goza, kousek od vesničky Sannat. Pětihvězdičkový hotel také není zrovna ozdobou ostrova, ale hezká je určitě stezka vedoucí dolů k útesům a moři, do zátoky Mgarr Ix-Xini. Odtud můžete vidět mimojiné i rytířskou věž. Co tu moc neuvidíte, budou (doufám k vaší radosti) turisté a různá lákadla v podobě turistických prodejen a stánků. Je tu klid a příroda, moře….a zákonitě tu tedy najdete i odpočinek.

Kercem

sídlo hned u hlavního města je považováno za kolébku maltského folkloru. Nachází se zde také kopec IL-Mixta, který byl pravděpodobně prvním místem, které bylo na maltských ostrovech osídleno.

Santa Lucija

je sesterské městečko, které má i svou vlastní obrannou věž. Katakomby jménem l-Ghar tal-Mara l-Bajda (White Lady\'s Cave) jsou známé díky mnoha strašidelným historkám a také zde někteří zahlédli Bílou paní. Tak pozor..Za zmínku stojí také kostel Svaté Lucie, který pochází z roku 1657. Každý rok na podzim se zde konají malé oslavy na počest svaté Lucii.

Santa Lucija je také místem vzniku jednoho z nejznámějších a nejvytrvalejších maltských orchestrů-Orkestra tad-Dudi. Tento orchestr či hudební skupina působila hlavně v 19. století a doprovázela nesčetně svateb, ceremoniálů a oslav. Dudy, cimbály, housle a basy byly hlavními nástroji této více něž sto let působící kapely.

Qala

vesnička nejzápadněji položená a nejvzdálenější od Viktorie poskytuje krásný výhled jak na útesy na zbytku neobydlené krajiny, tak na okolní ostrovy Comino a Cominetto. První neděli v srpnu se tu koná festa svatého Josefa. Maltští rytíři tu zanechali defenzivní konstrukce, které bránily nepříteli zakotvit na ostrově.

(foto 86,88,98,100-příroda na Gozu, foto 97-Azure Windows, foto 69 a 70-gozitánské kostely)

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA

Články odjinud